DAVID MISCAVIGE
BESVARER DEN GLOBALE ETTERSPØRSELEN
VERDENS STØRSTE FULLT UT DIGITALE FORLAG

Siden utgivelsen av de grunnleggende Dianetics og Scientology-bøkene og foredragene i 2007, kalt Grunnsteinene, har scientologer strømmet inn i kirkene sine i større antall enn noen gang tidligere. Etterspørselen etter materialene har vokst eksponensielt, og i takt med at medlemmene kom seg igjennom disse bøkene og foredragene, vokste antallet av personer som kom inn for å finne ut alt om Scientology. Scientology-religionen opplever for tiden sin største ekspansjonsperiode noensinne, med en offentlig etterspørsel etter L. Ron Hubbards bøker og foredrag som vokser i over 200 land, 150 kulturer og på 50 språk.

For å imøtekomme etterspørselen, har det vært nødvendig med fasiliteter som kunne levere bøker og foredrag på et hvilket som helst språk og i et hvilket som helst antall, med tilstrekkelig hastighet og prisvennlighet – uansett om det dreier seg om 500 eksemplarer av en tittel på Swahili til Uganda eller en million på engelsk. Intet tradisjonelt trykkeri ville ha klart oppgaven – ikke med 2500 forskjellige foredrag ganger 50 språk. Tidsfristene ville aldri kunne overholdes, og prisen for å trykke et relativt lite antall bøker til noen få pionerområder, kunne ha vært helt uoverkommelig.

Det var behov for en ny utgivelsesstrategi, og under David Miscaviges ledelse ble strategien utviklet og satt iverksatt i begynnelsen av 2007 – før utgivelsen av Grunnsteinene.

All produksjon av bøker og CD-er foregår nå in-house, hele linjen fra start til distribusjon: trykking, omslag, preging, laminering, kopiering av CD-er, pakking og sending. Kirkens nye trykkerier ligger i nye kjempestore hovedkvarterer og utgjør nå verdens største 100 % digitaliserte trykk-etter-behov-fasiliteter. Derfor betraktes deres presisjonsanlegg ofte som modeller for innovasjon og effektivitet og blir derfor jevnlig besøkt av industriledere.

Bridge Publications fremstiller alle Dianetics- og Scientology-bøker, -foredrag og -kurspakker til Nord- og Sør-Amerika, Asia og resten av verden, unntatt Europa (inkl. Storbritannia), som hører inn under New Era Publications, som ligger i København i Danmark. Til sammen kan Bridge og New Era fremstille 1,3 millioner bøker og 1 million CD-er i uken. Årlig blir det til 67 millioner bøker og 52 millioner CD-er.

Hvis vi inkluderer paperback-bøker og kurspakker, ville det samlede antall trykte sider nå herfra til månen og tilbake igjen, hvis man la dem etter hverandre.

Med digital trykking og trykk-etter-behov har produksjonen skutt i været og holder nå tritt med etterspørselen. Åtti millioner L. Ron Hubbard-bøker og -foredrag ble distribuert i 2004–2009, noe som er mer enn i de foregående 50 årene – og fra 2007 til 2010 er tallet 70 millioner.

Nå når alle L. Ron Hubbards religiøse verker er tilgjengelige for alle i hele verden, har det ytterligere resultert i intet mindre enn en gjenoppblomstring av Scientology-religionen.

L. Ron Hubbards bøker vinner 18 designpriser

I 2008–2009 ble Bridge Publications, Inc. anerkjent med 18 priser for fortreffelighet innenfor design, trykking og produksjon. Prisene for L. Ron Hubbards bøker inkluderer: Gold Ink Award 2008, American In-House Design ½Award 2008, National Best Books 2008 og Next Generation Indie Book Award 2009.