IAS

PÅMINNER VERDEN
VÅR HJELP ER DIN

Den 3. november 2023 møttes medlemmer av Den internasjonale assosiasjonen av Scientologister (IAS) som representerte 90 nasjoner i Storbritannia for den 39. årsfeiringen av Den internasjonale assosiasjonen av Scientologister.

Mr. David Miscavige, styreformannen i Religious Technology Center, ønsket tusenvis av Scientologister og støttere av Scientology Kirken velkommen til den weekendlange IAS-årsfeiringen. Anledningen markerte fire historiske år med eksepsjonelle humanitære prestasjoner.
Vi sponserhumanitærekampanjer
Uansett
time
dag
kontinent
Vil du finne
OSS

GJENOPPRETTER VERDIGHET
TIL OMRÅDET PSYKISK HELSE

I mer enn 50 år har Citizens Commission on Human Rights (CCHR) beskyttet individer rundt om i verden fra krenkende praksiser og tvangsmetoder innen området psykisk helse.

Mobiliserer for folks beskyttelse.

CCHR sender ut slagkraftige omreisende utstillinger på fire kontinenter for å avsløre de mange overgrepene begått i den psykiatriske industrien. Bare i løpet av de siste fire årene opplyste CCHR en person hvert 20. sekund og avslørte til slutt psykiatriens redsler til mer enn 50 millioner mennesker.
Morelos, Mexico
Torino, Italia
Ottawa, Canada
Milano, Italia
Taichung, Taiwan
San Francisco
Osaka, Japan
Boston, Massachusetts
Torino, Italia

Går ut på gatene for å gjøre slutt på psykiatriske overgrep.

CCHRs marsjer mot overgrep innen psykisk helse har inspirert til forandring ett skritt av gangen, og har spilt en viktig rolle i å informere og opplyse millioner av mennesker rundt om i verden – fra Italia og Ungarn til Tyskland og Frankrike, og fra Storbritannia til USA.
Firenze, Italia
Paris, Frankrike
London, Storbritannia
Wien, Østerrike
Magdeburg, Tyskland
Washington, DC
Paris, Frankrike
Cape Town, Sør-Afrika
Paris, Frankrike
San Francisco
Paris, Frankrike
50,000,000
individer har blitt vist psykiatriens redsler
SVEITS

Utrydder psykiatriske overgrep i menneskerettighetenes navn.

CCHR har arbeidet i flere tiår for å lukke et slående hull i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, et betydningsfullt dokument underskrevet etter andre verdenskrig, som førte til tvangsinnleggelse av pasienter og spredningen av tvangspsykiatri.
Etter flere år med rapportering om psykiatriske overgrep i 18 land, fikk CCHR en formell invitasjon til en første noensinne FN-konsultasjon om menneskerettigheter innen psykisk helse. CCHR presenterte ekspertuttalelser og stilte et sterkt krav om forbud mot «tvang og frihetsberøvelse innen psykisk helse». Da kontoret til FNs høykommissær for menneskerettigheter presenterte psykisk helse-mandatet til FNs menneskerettighetsråd, varslet resultatet en dyptgripende forandring for å bevare og beskytte menneskerettigheter innen området psykisk helse.
FN erklærte offisielt:
«Tvang og ufrivillig behandling er foreldet, ineffektivt og uforenlig med menneskerettigheter.»
«Alle nasjoner bør oppheve tvangsinnleggelse.»
«Alle nasjoner bør gjøre slutt på ufrivillige behandlingsmetoder.»
«Opprettelsen av nye psykiatriske sykehus er forbudt.»
JAPAN

Avslører psykiatri i Soloppgangens land

I et land hvor psykiatere skjulte sine forbrytelser bak ordtaket «se intet ondt, hør intet ondt og tal intet ondt», knuste Yuzuru Ogura stillheten og avslørte deres hemmeligheter. Han avdekket svindelen med «polyfarmasi» – selvmordfremkallende overforskrivning av psykotrope medikamenter. Yuzuru sikret alvorlige straffer mot praksisen og hjalp til syvende og sist med å redusere antallet selvmord over hele landet med 34 prosent. Deretter avslørte Yuzuru kriminelle overgrep i psykiatriske sykehus, fikk iverksatt lover som beskytter pasienter og varslere og garanterer at psykiatriske overgrep alltid vil bli sett, hørt og talt om i Japan.
Ifølge japansk lov må ethvert overgrep på pasienter som blir avdekket på psykiatriske sykehus umiddelbart rapporteres.

BRINGER MENNESKERETTIGHETENE
TIL LIVE

Scientology Kirken har lenge kjempet for frihet for alle. Med det for øye sponser den en av verdens mest vidtrekkende initiativer for undervisning i menneskerettigheter og offentlig informasjon, United for Human Rights, og for unge mennesker, Youth for Human Rights.

Opplysning om menneskerettigheter på verdensplan.

I de siste fire årene markerte United for Human Rights og Youth for Human Rights milepæler etter nå å ha opplyst mer enn 41 millioner om deres umistelige rettigheter.
New York City, New York
«Gratulerer med deres prestasjoner ved å fremme Verdenserklæringen om menneskerettighetene i land rundt om i verden.»
– Regionalt koordineringskontor
De forente nasjoner
«Gratulerer med deres prestasjoner ved å fremme Verdenserklæringen om menneskerettighetene i land rundt om i verden.»
– Regionalt koordineringskontor
De forente nasjoner
«Vi anser dere som våre partnere i undervisning i menneskerettigheter.»
– Det akademiske råd
Nobels fredsprisvinneres toppmøte
«Vi anser dere som våre partnere i undervisning i menneskerettigheter.»
– Det akademiske råd
Nobels fredsprisvinneres toppmøte
«Youth for Human Rights inspirerer tusenvis til å fremme toleranse og fred.»
– Kongressmedlem, Nayarit, Mexico
«Youth for Human Rights inspirerer tusenvis til å fremme toleranse og fred.»
– Kongressmedlem, Nayarit, Mexico
Oaxaca, Mexico
Kolkata, India
Oaxaca, Mexico
Saint-Denis, Frankrike
Clearwater, Florida
Los Angeles, California
Bhaktapur, Nepal
Kansas City, Missouri
København, Danmark
Tepic, Mexico
Karjan, India
Aldea la Palmilla, Guatemala
Sydney, Australia
Katmandu, Nepal
Firenze, Italia
Canberra, Australia
Toronto, Canada
Quatre Bornes, Mauritius

United for Human Rights
rundt om i verden

41,000,000
opplyst om menneskerettigheter

VEIEN TIL
LYKKE

Veien til lykke, en bok med moralske verdier basert utelukkende på sunn fornuft, inneholder 21 praktiske forskrifter å leve etter. Boken har blitt delt ut på 118 språk i 190 land og hjelper til med å øke toleranse og forståelse mellom individer, samfunn og nasjoner – hvilket skaper en tryggere og mer medfølende verden for alle.
BRASIL

Hjelper speidere til å blomstre og lykkes.

I Brasil integrerte en speiderleder Veien til lykke i speiderpensumet, og troppene hans ble belønt med ferdighetsmerker for alle bokens 21 forskrifter. Til slutt eksporterte speiderlederen programmet til speidertropper i 17 brasilianske delstater, og deretter til ytterligere 15 land – fra Angola til Egypt og fra Portugal til Bangladesh.
«Veien til lykke skaper sterke fremtidige ledere og gjenoppretter verdier til landet vårt.»
– Aracaju kommune
Sergipe, Brasil
«Veien til lykke skaper sterke fremtidige ledere og gjenoppretter verdier til landet vårt.»
– Aracaju kommune
Sergipe, Brasil

Veien til lykke
rundt om i verden

139,000,000
eksemplarer av Veien til lykke utdelt

SPRER
SANNHETEN OM STOFF

Stiftelsen for en stoffri verden, grunnlagt i 2006, har styrket barn, unge og voksne med faktisk informasjon om stoff og alkohol. Bevæpnet med de riktige faktaene – ikke meninger, triks eller skremselstaktikker – kan folk ta informerte beslutninger og leve stoffrie liv.
USA

Marshall Faulk
Forklarer Stoffri verdens bakkespill.

I USA oppdaget NFL-legenden Marshall Faulk Sannheten om stoff-opplysningskampanjen for unge og meldte seg på som nasjonal talsmann for Stiftelsen for en stoffri verden. Hall of Fame-medlemmet tar kampanjen til unge over hele landet for å hjelpe dem med å holde seg borte fra stoff. Budskapet hans: «Jeg prøver ikke å fortelle dere hva dere skal gjøre. Jeg prøver bare å opplyse dere så dere vet hva dere skal gjøre.» Faulk ledet også kampanjen til Super Bowl og spredde budskapet med massiv distribusjon og sendinger overalt i mediene i Miami (2020), Los Angeles (2022) og Phoenix (2023), og opplyste 88 millioner amerikanere om Sannheten om stoff.