EAST GRINSTEAD, STORBRITANNIA

DEN INTERNASJONALE ASSOSIASJONEN AV SCIENTOLOGER MARKERER ET ÅR MED MAKELØS GLOBAL INNVIRKNING

23. OKTOBER 2015

Den 31. årlige IAS-feiringen på Saint Hill i England skinner et glødende lys på Scientologys historiske ekspansjon og enestående rekkevidde etter 12 måneder med usedvanlige verdensomspennende prestasjoner.

Mer enn 7500 scientologer samlet seg på Saint Hill i England for å feire 31 år med overveldende resultater og spektakulære triumfer for Den internasjonale assosiasjonen av scientologer (IAS) på fredag den 23. oktober, mens de samtidig hedret Scientology religionens fortsatte vekst og innvirkning som en global styrke for humanitær oppløfting og sosial bedring.

Faktisk har det siste året vist seg å kanskje være det mest omfattende og fremgangsrike i Scientologys historie – en periode kjennetegnet ved monumentale seirer i form av både vekst for kirken og dens dynamiske, utrettelige arbeid for å bekjempe stoffmisbruk og krenkelser av menneskerettigheter, inkludert innenfor området psykisk helse, så vel som innføring av moral og gi frihet fra nød og smerte for dem som lider i kjølvannet av katastrofer.

Da IAS ble grunnlagt i 1984 kunne Scientology bli funnet i 39 land over hele verden. I dag kommer assosiasjonens medlemmer fra mer enn 130 land på seks kontinenter – hvilket sikrer kirkens fremtredende posisjon som den eneste verdensreligionen som dukket opp i det 20. århundret og som fortsetter å ekspandere, utvikle seg og blomstre 15 år inn i det 21. århundret.

David Miscavige, Styreformannen i Religious Technology Center, fortalte om de uovertrufne prestasjonene i året som gikk.

Feiringen ble ledet av David Miscavige, Styreformannen i Religious Technology Center, som fortalte om de uovertrufne prestasjonene i året som gikk. David Miscavige introduserte også tre heroiske IAS Frihetsmedaljevinnere som eksemplifiserer mot og engasjement for å skape en bedre verden, og fremhevet hvert eneste aspekt av religionens ekspansjon siden oktober i fjor.

«Mens vi i kveld tar for oss 31 år av IAS i denne strålende vuggen av Scientologys historie, feirer vi samtidig en 12 måneders periode kjennetegnet ved eksponentiell ekspansjon som har vist seg å være Ideell i hver eneste betydning», sa David Miscavige. «Vi har nå Ideelle orger som strekker seg til kulturelle hovedsteder over hele verden, med nye Ideelle Sjøorg-baser som driver kontinental ekspansjon på hele hemisfærer. Og med forrige ukes innvielse av den Ideelle Avanserte organisasjonen Saint Hill UK har vi brakt Saint Hill tilbake der sirkelen begynte. Det viser bestemt hvordan Scientology stiger opp som en verden med evige begynnelser og ubegrensede muligheter, en verden på vei, som nå endelig har ankommet.»

Blant de mest betydningsfulle bragdene som ble oppnådd i året som gikk var innvielsen av to IAS-sponsede Ideelle Scientology Kirker. I juli dalte båndet på den første Ideelle Scientology organisasjon i Sør-Amerika – i den raskt utviklende colombinske hovedstaden Bogotá – og i august åpnet den forbløffende første Ideelle orgen for Japan sine dører i hjertet av Tokyo. I løpet av fredagens event ble nasjonale ledere fra begge land sett og hørt hylle øyeblikket som nøkkelen til sin fremtid.

I de siste 12 månedene ble også tre spektakulære kontinentale Narconon-sentre åpnet – i Storbritannia, i Danmark og i Mexico – så vel som det fjerde modellsenteret på en betagende fjelltopp i Ojai i California (som tjener kunstnere og ledere i samfunnet). Disse IAS-sponsede sentrene benytter Scientologys grunnlegger L. Ron Hubbards berømte teknologi for rehabilitering av stoffmisbrukere i kampen mot stoffmisbruk. De dynamiske fasilitetene utvider rekkevidden og innvirkningen av Narconon-programmet enormt over hele Europa og Latin-Amerika.

Den vidtrekkende listen av Scientologys prestasjoner i 2015 fylte faktisk nesten tre timer av eventet, som begynte med de uovertrufne tiltakene til Citizens Commission on Human Rights (CCHR) for å utslette psykiatriske overtredelser av menneskerettighetene rundt hele verden – der de omgående brakte gjerningsmennene for retten og styrket deres ofre. CCHRs banebrytende korstog for å bringe psykiatrien under loven fortsatte å trappe opp på dramatisk vis i løpet av året som gikk.

Det var også i løpet av 2015 at permanente fasiliteter for Scientology støttede humanitære og sosiale initiativer ble etablert sammen med et Informasjonssenter for Scientology i Clearwater i Florida – Scientology religionens åndelige hovedsete. Disse tjener som en modell for å oppløfte hele samfunn med disse enormt effektive kampanjene.

Programmene representert er: Sannheten om stoff, et anti-stoff-opplysningsprogram utformet til å slette pandemisk stoffmisbruk over hele verden; United for Human Rights, som opplyser befolkninger om Verdenserklæringen om Menneskerettighetene; Veien til lykke, hvis 21 universelle moralske forskrifter hjelper med å gjenopprette menneskehetens bånd og grunnleggende anstendighet; og Scientologys frivillige prester, som gir hardt tiltrengt hjelp til de fortvilte og traumatiserte og bringer hjelp i tider med katastrofer, både akutte og i hverdagslivet.

Eksempler på den enorme innvirkningen av tiltakene i løpet av presentasjonen omfattet:

  • Sannheten om stoff-kampanjen når en potensiell bruker hvert 5. sekund i soner med høy narkohandel i 58 land.

  • Mer enn 70 000 barn på 40 skoler i landet Togo alene ble opplyst om sine umistelige rettigheter.

  • Veien til lykke er nå permanent vevd inn i Vestbreddens samfunn i Midtøsten for å hjelpe med å bringe ro til et ustabilt område, med full anerkjennelse som en veldedig organisasjon av de palestinske nasjonale myndighetene.

  • Frivillige prester logget mer enn 480 000 km for å trene over 50 000 mennesker over hele verden i hvordan man bruker VM-verktøy.

Frivillige prester gikk gjennom en av sine største utfordringer i år etter det ødeleggende jordskjelvet på styrke 7,8 i Nepal i april. Jordskjelvet resulterte i mer enn 9000 dødsfall og 23 000 skadet og etterlot 2 millioner hjemløse. Men innen 24 timer hadde de frivillige prestenes internasjonale hovedkvarter sendt og mobilisert Mexicos berømte Los Topos og CINAT (Redningsoperatørenes nasjonalforbund) fra Colombia. VM-er fra Pakistan, India og Thailand sluttet seg til søk- og redningsarbeidet sammen med power-team fra Colombia, Australia, Europa og USA.

David Miscavige erklærte under IAS-eventet: «Et permanent VM-hovedkontor i resolutt respons for alle fremtidige flommer, tørker, sykloner og jordskjelv. 70 VM-grupper har nå blitt plantet i strukturen av dette landet, født i kjølvannet av 420 000 timer med tjeneste og mer enn 2 millioner hjulpet og bistått i nødens stund.»

Det som satte et utropstegn på kvelden, var IAS-frihetsmedaljevinnerne, hvis tre presentasjoner var spredt ut over kvelden. Medaljen gis til scientologer som fremmer formålet til IAS gjennom å hjelpe sine medmennesker. Dette årets prismottakere inkluderte:

  • Steve Green fra Auckland i New Zealand, og langvarig ansvarlig leder for landets Citizens Commission on Human Rights-avdeling som har avslørt slike psykiatriske grusomheter mot menneskerettighetene i landet sitt som Dyp søvn-terapi (hvor pasienter blir neddopet til koma mot deres vilje og utsatt for elektrosjokk behandlinger). Steve sporet utrettelig tidligere ofre over hele landet og skapte en media-sensasjon som fordømte praksisen mens han sørget for oppreisning for hver eneste overlevende. Hans tiltak avdekket også forbrytelser i flere beryktede psykiatriske sykehus – inkludert det vederstyggelige Lake Alice – som førte til dets permanente nedlegging.

  • Mario Chirinos, en venezuelaner oppvokst nær grensen til Colombia, som mistet to søskenbarn til de fordervelige narkotikakartellene som har oppnådd et økende fotfeste i hjemlandet hans. Han var bekymret over mangelen på informasjon om stoff spesielt for unge mennesker og bestemte seg for å gjøre en forskjell. Han meldte seg på som leder for Stoffri verden Venezuela og ble en en-manns undervisningsmaskin. Han begynte sin anti-stoff-bevegelse i hjembyen Maracaibo og tok det til skoler, politidistrikter, militæret og media over hele Venezuela. Tiltakene hans førte til en ny lov som gjorde stoffopplysning obligatorisk på hver eneste skole i hele landet.

  • Rohit Sharma fra New Delhi i India, som etter å ha oppdaget Scientology gjennom de Frivillige prestenes Goodwill-turné i 2007, gjorde det til sin oppgave å kjempe mot kulturen av korrupsjon, hedonisme og vestlig materialisme i landet sitt. Han oppdaget Veien til lykke som et middel til å snu på landets moralske forfall. Etter å ha etablert Indias første Veien til lykke-stiftelse tok Rohit programmets 21 forskrifter basert på sunn fornuft inn i skolene for å instruere de første elevene og deretter lærere om å treffe riktige valg i livet. Deretter tok han bevegelsen sin til politiavdelinger – forbedret dem som var ødelagt av uærlighet – for til sjuende og sist å nå 70 millioner indere med Veien til lykke.

_________________

IAS-sponsede prosjekter på horisonten inkluderer:

  • Åpningen av tre nye IAS-sponsede Ideelle orger, med den første til å åpne i hjertet av Harlem, New York.

  • Enda en flåte med fem Ideelle Narconon-sentre på listen til å innvies i det kommende året,

  • Åpningen av tre Ideelle Avanserte orger: i Sydney i Australia, med utsikt over Lane Cove nasjonalpark, for å tjene scientologer fra Australia, New Zealand, Oseania og Asia; en annen i Sør-Afrikas Kyalami Castle, som vil betjene hele det afrikanske kontinentet, og enda en i Mexico City, Mexico, for hele Latin-Amerika.

_________________

Kvelden etter, den 24. oktober, samlet mer enn 2000 scientologer seg for IAS Patrons Ball, en elegant affære i selskapstøy i det store teltet, der de nyeste Patrons ble anerkjent for sitt engasjement i å fremme IAS’ humanitære bevegelse som fremmer Scientologys mål for en bedre verden.

_________________

Den internasjonale assosiasjonen av scientologer (IAS), en medlemskapsorganisasjon åpen for alle scientologer fra alle nasjoner, ble dannet i 1984. IAS’ formål er å forene, fremme, støtte og beskytte Scientology religionen og scientologer i alle deler av verden for å oppnå Scientologys mål, slik de ble formulert av L. Ron Hubbard: «En sivilisasjon uten sinnssykdom, uten kriminelle og uten krig, hvor den dyktige kan ha fremgang og ærlige vesener kan ha rettigheter, og hvor Mennesket er fritt til å heve seg til større høyder.»