ARRESØ I DANMARK

Nytt Narconon-senter for Europa bringer løsning på stoffmisbruk til Danmark – og enda lenger

5. SEPTEMBER 2015

Startskuddet for åpningen av en rekke kontinentale Narconon-sentre denne måneden, er en landeiendom på 6225 m2 i det danske landskapet, idylliske og distraksjonsfrie omgivelser for dem som søker å bli fri fra avhengighetens ødeleggende grep. Åpningen ble gjort mulig av generøse bidrag fra medlemmer av Den internasjonale assosiasjonen av scientologer.

En milepæl for Narconons rehabilitering av stoffmisbrukere-bevegelse utfoldet seg lørdag 5. september, da mer enn 1000 supportere og deres fremstående gjester samlet seg ved innsjøen Arresø for å innvie det nye kontinentale Narconon-senteret for Europa, på 6,5 fantastisk vakre hektar med dansk natur, midt i en landlig skog med nesten ubeskrivelig storslått prakt.

Det europeiske senteret er en 6225 m2 stor landeiendom som er ideelt konstruert til å gi forstyrrelsesfrie omgivelser til folk som frigjør seg fra stoff- og alkoholavhengighetens herjinger. Det omfatter et treningsområde til å utdanne rehabiliteringseksperter som vil drive fremtidige Narconon-sentre, noe som gir håp om å kunne aktivt takle narkotika-epidemien som infiserer alle 50 land på det europeiske kontinentet.

Narconon-supportere og deres fremstående gjester samlet 5. september seg i et avsides dansk landskap for å innvie Europas nye kontinentale Narconon på en 6,5 hektar stor landeiendom ved innsjøen Arresø.

 

Senteret åpner under en periode med vekst uten sidestykke for det vidstrakte nettverket av Narconon-sentre for rehabilitering av stoffmisbrukere rundt om i verden. Disse vil effektivt levere det banebrytende programmet basert på oppdagelsene og skriftene til Scientologys grunnlegger, L. Ron Hubbard.

Det er det første av fire nye anlegg som åpner i løpet av de kommende ukene. Åpningen av det europeiske senteret ble timer senere fulgt opp av en åpningsseremoni for et kontinentalt Narconon-senter for rehabilitering av stoffmisbrukere på en landlig eiendom i East Grinstead i Storbritannia. Det kontinentale Narconon Latinamerika i Mexico, etablert for å tjene 21 land i Latin-Amerika, er det neste som vil åpne, snart etterfulgt av et Narconon-senter på toppen av Ojai-fjellene i det sørlige California, øremerket for levering av rehabiliterings-tjenester for stoffmisbrukere til kunstnere og samfunnsledere.

Ansvarlig leder for Association for Better Living and Education Internasjonal (ABLE) var seremonimester ved åpningen og talte til forsamlingen: «ABLE er viet forbedringen av samfunnet. Derfor er åpningen av dette nye Narconon-senteret så viktig for oss. Fordi dette er ikke bare enda et anlegg for rehabilitering av stoffmisbrukere. Dette er begynnelsen på en bevegelse for å gjøre slutt på stoffenes svøpe i Europa – og dermed verden.»

Ansvarlig leder for Narconon Europa, Jørgen Jørgensen, anerkjente de tilstedeværende som hjalp til med å gjøre denne stolte milepælen til en virkelighet. «Narconon-sentre i Europa har gjennom de siste mange årene hjulpet mer enn 18 000 til å leve sunne, produktive liv», sa han. «Med dette nye anlegget ser jeg for meg hundrevis av nye Narconon-sentre over hele Europa, som effektivt kan hjelpe avhengige med å slutte med å bruke stoff. Dette nye Narconon-senteret er vårt bidrag til å overvinne de problemene med stoff vi alle står overfor.»

Disse problemer er sannelig enorme. Ifølge det europeiske senteret for overvåkning av stoff og stoffavhengighet, er estimerte 1,4 millioner av innbyggerne på kontinentet problembrukere av opioider, særlig heroin. EMCDDA rapporterer også om en økning uten sidestykke gjennom de siste fem år i antall, typer og tilgjengelighet av psykoaktive substanser i Europa og en samtidig bølge av rapporter om påfølgende sykdom og død.

Under åpningstilstelningen 5. september ved Arresø, den største innsjøen i Danmark, delte stoffmisbruks­konsulent Leif Carlsen hvorfor han mener at Narconon-programmet er en nødvendighet for samfunn.

«Narconon hjelper ikke bare folk med å bli stoffrie, men utdanner også folk i å leve stoffrie liv i fremtiden», sa han. «Narconon-programmet hjelper med å finne grunnen til at en person i utgangspunktet startet å bruke stoff. Gjennom dette enestående studie- og treningsprogrammet får folk en ny sjanse i livet – en sjanse til å håndtere problemene sine uten å bruke stoff.»

En som gjenspeilte Carlsens entusiasme for Narconon-programmet, var dr. Stig Cronberg, en internasjonalt anerkjent lege og ekspert i utbredelsen av smittsomme sykdommer, som har inngående kjennskap til Narconon-senteret i den sørlige svenske byen Esløv.

«Realiteten er at folk faktisk kan bli frie fra avhengighet. De kan bli bra og de kan bli omsorgsfulle, bli seg selv og bli frie. Ja, folk kan greie det gjennom Narconon. Og det er grunnen til at jeg i de siste 14 årene har vært partner med dere som konsulterende lege, for virkelig, varig rehabilitering. Narconon-programmet gir selvtillit hos hver student om at de vil klare det. Det er en gammel vending som sier: ’Uten flamme kan man ikke kvesse øksen.’ Narconon er den flammen.»

Domprost dr. William McComish, presbyteriansk pastor og emeritus dekan for St. Pierre Cathedral i Geneve, hevder at problemet stoff spenner over mange segmenter i samfunn. «Stoffmisbruk er både et religiøst problem, og et politisk problem», sa han. «Statsmakten og religiøse organisasjoner må være mer besluttsom og mer involverte i å bekjempe de som pusher stoff og elendighet på andre. Derfor vil jeg gjerne se andre religiøse organisasjoner sette seg imot stoffavhengighetens onde med det samme engasjement som scientologer gjør når de støtter Narconon. Se i dag på resultatet av den støtten!»

En som også med glød i stemmen bød velkommen ved åpningen av Narconon Europa, var hr. Thøger Berg Nielsen, pensjonert politiinspektør og veteran fra mange av FNs fredsbevarende oppdrag. Han hyllet Narconon-programmets tilstedeværelse i Skandinavia.

«Da jeg først hørte om Narconon-programmet, trodde jeg ikke at man faktisk kunne rehabilitere hardkokte narkomane», sa Nielsen. «Så jeg bestemte meg for å reise til Narconon for å se selv. Da jeg snakket med de uteksaminerte og jeg så i deres øyne og hjerter, så jeg at de hadde forandret seg. Jeg hørte på historiene de fortalte meg, historier om å komme seg, og jeg var rørt til tårer av deres ærlighet og det liv jeg så gjenopprettet foran meg. Det er grunnen til at jeg sluttet meg til dere for å bringe denne teknologien om redning fra stoff direkte til Danmark.»

Hr. Nielsen beskrev resultatene fra Narconon-programmet som «overveldende, men den dagen da alle ser for seg selv hvilke forandringer Narconon gjør mulig, er den dagen landet vårt ikke lenger er offer for stoffepidemien. Og dette nye Narconon-senteret er hovedspringbrettet til å nå den drømmen.»

Han avsluttet med å dedikere en pris til minne om L. Ron Hubbard. «Mitt motto er ’service fremfor selvet’, og jeg har aldri sett det så vidt og kompetent demonstrert som av humanisten L. Ron Hubbard og de organisasjonene han grunnla. Han er en sann velgjører for menneskeheten.»

Etter seremonien fikk Carlsen lyst til å bemerke: «Det finnes ganske enkelt ikke noe annet program som dette. Jeg har arbeidet i dette feltet i 25 år. Narconon erstatter ikke stoff med andre stoff, men hjelper faktisk folk til å bli fri fra stoff på en naturlig måte.»

McComish delte Carlsens begeistring og sa om Narconon-programmet: «Hvert trinn er gjennomtenkt – hver detalj. Jeg er virkelig imponert og har stor tillit til det dere gjør.» Samtidig advarte han: «Satsingen deres på å skape stoffrie land går imot interessene til mektige organisasjoner og personer – stoffkarteller og slikt noe. Det er ikke en lett kamp.»

Dr. Cronberg la etter åpningen til sitt syn om at Narconon «er det beste programmet jeg noensinne har støtt på, og ærlig talt finner du ikke noe som det på denne planeten».

Dette er kanskje grunnen til at en ambassadør etter presentasjonen fikk lyst til å si: «Jeg er helt i fyr og flamme om å få andre med på å disseminere dette programmet. Stoffproblemet er enormt, men hva jeg så her i dag var 100 prosent løsninger som andre bør slutte seg til. Dette er grunnen til at jeg drar hjem igjen med hensikten å bringe andre embetsmenn hit, slik at de også kan lære og bringe disse løsningene til sine land.»

En grunnlegger av sentre for stoffavhengige i Frankrike, erklærte seg på samme vis virkelig imponert av Narconon-programmet. Han spådde: «Det jeg har sett i dag, og det dere gjør her, er løsningen på håndteringen av stoffsituasjonen, ikke bare i Frankrike, men i hele Europa.»

_________________

I nesten 50 år har Narconon-programmet reddet livene til utallige personer som ble ansett som tapt til stoffmisbruk for alltid. Dets oppgave er å sørge for en effektiv vei til rehabilitering av stoffmisbrukere, og å hjelpe samfunn med å reversere den svøpen stoff utgjør i verden.

Narconon tiltaler deltakerne på programmet som «studenter» snarere enn «misbrukere» eller «ofre», og deres eneste formål er å gi folk verktøyene til å leve vellykkede, stoffrie liv. Hver eneste detalj blir tatt i betraktning for å gi studentene den stabiliteten og komforten de trenger som hjelp til å frigjøre seg fra avhengighet og bygge opp igjen livene sine uten stoff.

Narconon-programmet starter med en medikamentfri avhjelpingsprosess utformet for å hjelpe personen med å kvitte seg med stoffavhengigheten sin så raskt og komfortabelt som mulig. Det blir fulgt av en spesiell avgiftningsmetode, spesifikt rettet mot å hjelpe stoffbrukere med å eliminere levningene som driver trangen mens den samtidig støtter kroppen med kosttilskudd. Det siste elementet i programmet er en serie kurs i livsferdigheter som skaffer studentene verktøyene de trenger for å holde seg stoffrie resten av livet sitt.

Ved å gjøre bruk av kraften i audiovisuelle verktøy til å omgå lesekyndighetsbarrierer og øke forståelsen, har det blitt lagd 23 instruksjonsfilmer på 29 språk og dialekter om de forskjellige delene av Narconon-programmet.

Åpningen av dette omfattende nye toppmoderne europeiske kontinentale Narconon-senteret i Danmark, ble gjort mulig gjennom generøse bidrag fra medlemmer av Den internasjonale assosiasjonen av scientologer.

I dag er det Narconon-sentre i drift i 23 land fordelt på seks kontinenter. For mer informasjon, gå inn på narconon.org.