DAVID MISCAVIGE

RESTAURERING AV L. RON HUBBARDS FOREDRAG

Restaurering av L. Ron Hubbards foredrag ble enda en avgjørende fase i dette prosjektet i denne perioden. I 1950-årene leverte L. Ron Hubbard hundrevis av foredrag til Dianetics-utøvere og scientologer, som hver især gikk i detalje om et av aspektene fra den korresponderende boken. Selv om disse foredragene ble tatt opp, hadde mange av dem aldri vært generelt tilgjengelige på grunn av manglende fasiliteter til å reprodusere dem i kirkens tidlige år. Et tidligere prosjekt hadde finkjemmet byene hvor foredragene ble holdt – Los Angeles, Phoenix, Philadelphia, Wichita, London, Melbourne, Johannesburg – og samlet sammen alle kjente originale opptak. Men en egentlig masseproduksjon ble fortsatt hindret på grunn av den dårlige kvaliteten på mange av de originale opptakene, eller på grunn av forringelse gjennom årene. Faktisk var det slik at til tross for forskjellige forsøk på å restaurere dem gjennom årene, var mange av foredragene aldri blitt hørt av noen siden den dagen de ble holdt.

Ikke desto mindre hadde computere og digital teknologi ved inngangen til det 21. århundret utviklet seg voldsomt, og det minutiøse arbeidet ble påbegynt enda en gang – og denne gangen med resultat. Men selv da, for å oppnå en kvalitet som var passende for innholdet, fortsatte kirken å skubbe grensene for den eksisterende lydteknologien, og på den måten etablerte de verdens mest sofistikerte studio for lydrestaurering. Titusener av timer senere hadde prosjektet med suksess restaurert hundrevis av timers materiale, som tidligere hadde manglet eller bestod av forvrengte eller knapt hørbare opptak. Sluttresultatet var at en enorm samling Scientology-skrifter ble gjenvunnet, slik at de nå vil være tilgjengelige i all evighet.

Følgen av dette monumentale prosjektet bestående av undersøkelser, verifisering, redigering og lydarbeid, var den mest dramatiske bedriften i kirkens historie: Selve fundamentet for Scientology-religionen er nå gjenvunnet. 18 bøker av L. Ron Hubbard, perfekte ned til minste detalj; hver bok med sin tilhørende foredragsserie, 280 foredrag i alt, fremstilt på cd ved hjelp av egne fasiliteter; hver foredragsserie med verifiserte avskrifter og supplerende referanser; og hver bok og foredragsserie med en usedvanlig omfattende ordliste som definerer ordene slik Hubbard brukte dem, for å sikre at enhver lytter kan forstå materialet; og hver bok og foredrag reprodusert og utgitt på verdens 15 mest talte språk.

Og det er derfor at dette i sannhet er en Kunnskapens gullalder for enhver scientolog.

Som David Miscavige oppsummerte det: «Og bare for det tilfellet at dere gikk glipp av det – vi snakker ikke om ’korrigerte’ manuskripter. Ikke om ’verifiserte’ manuskripter. Og de er avgjort ikke bare ’omarrangerte’. Det vi snakker om, er den 100 % uforfalskede KILDEN.»

Det er det primære målet for enhver scientolog å vite at man får det faktiske materiale fra kilden til Scientology, L. Ron Hubbard. Og David Miscavige har gjort det mulig.