DAVID MISCAVIGE

GRUNNSTEINENE SKAPER ETTERSPØRSEL
ETTER DIANETICS OG SCIENTOLOGY

Utgivelsen av Grunnsteinsbøkene og -foredragene betyr at enhver scientolog nå kan studere grunnlaget for Scientology-religionen enkelt, hurtig og i kronologisk rekkefølge, og på den måten få en helt unik forståelse av religionen og dens anvendelse i livet. Titusenvis av scientologer har gjort nettopp det.

Som et enkelt eksempel på deres innvirkning, kan det nevnes at i løpet av de siste 50 årene, før utgivelsen av Grunnsteinene, var det alt i alt 39 millioner eksemplarer av L. Ron Hubbards skrevne og talte verker om Dianetics og Scientology i omløp. Innen de første to årene etter deres utgivelse i 2007, ble det distribuert over 60 millioner eksemplarer av L. Ron Hubbards bøker og foredrag.

I og med at Grunnsteinene nå finnes på 15 språk, og de mest grunnleggende av dem finnes på 50 språk, er det samlede antallet Dianetics- og Scientology-oversettelser i løpet av de siste ti årene 10 ganger mer enn i de siste fem årtiene.

Men selvfølgelig kan den virkelige betydning av gjenvinningen og gjenopprettelsen av Dianetics- og Scientology-materialene bare måles når man ser på det enkelte menneskets tilværelse. Og ifølge denne målestokken finner man tidligere gjenstridige tenåringer som nå har gjenopplivet åndelige verdier, og tidligere splittede familier som nå elsker livet (og hverandre). Man finner også ny intelligens, gjenvunnet lykke og kompetanse og de mange virkelige fruktene av sann religiøs opplevelse – samt oppnåelse av åndelig frihet som sådan. Kort sagt, Scientology-bøker og -foredrag inneholder prinsipper som millioner har anvendt til å nå alle religioners mest ettertraktede mål.