Når det gjelder gresskarpai gjør Odin alt – inklusive å lage skorpen fra bunnen av. Og han er en naturlig baker som klarer seg uten redskaper for å måle «lite grann av ditt» og en «skvett av datt». Odins kompetanse og produktivitet gir et perfekt eksempel på hva det betyr å gå på Veien til lykke.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.