Freddy er i American Saint Hill Organization og gjør Kunnskapens gullalder-kursene akkurat slik de var ment å bli studert – i kronologisk rekkefølge. Han er godt på vei på De avanserte kliniske kursene og går gjennom hvert eneste utviklingstrinn sammen med L. Ron Hubbard.

De avanserte kliniske kursene (ACC-ene) er de fortløpende opptakene av forskning og utvikling med L. Ron Hubbards dyptgående instruksjon og demonstrasjoner for auditører (utøvere av Scientology veiledning). ACC-ene omfatter mer enn 1000 foredrag og 500 skriftlige utstedelser.

Scientologister @livet viser Scientologister fra hele verden som blomstrer i livet – personlig, yrkesmessig og åndelig.