Eggert kommer fra Hamburg i Tyskland, hvilket gjør ham til en ... hamburger. Og denne hamburgeren er veldig glad for å være på den Avanserte organisasjonen og Saint Hill Afrika og gå oppover Broen til OT!

Hver dag rundt om i verden deltar mennesker i auditering (Scientology veiledning) for å oppnå åndelig opplysning og frihet. Finn den nærmeste Scientology Kirken, misjonen eller gruppen for å begynne ditt eventyr med auditering.

Scientologister @livet viser Scientologister fra hele verden som blomstrer i livet – personlig, yrkesmessig og åndelig.