Sergio er en entreprenør som bygger strukturer av glass og aluminium, og jo mindre han hører ordet «knuse», jo bedre er det. Men siden han rammer inn sitt syn på livet som positivt og optimistisk, er den eneste måten å beskrive ham på å si at han «knuser alle forventninger»!

Den emosjonelle toneskalaen er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.