Jack er en forretningsmann og gründer som investerte midlene sine i et ... podkast-utstyr. Han høster fruktene av sitt arbeid etter å ha studert Vitenskapen om overlevelse og dens teknologi om forståelse og forutsigelse av menneskelig atferd.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.