Dennis har lært at oppdagelsene er endeløse når det gjelder fordelene med auditering! Det er derfor han er klar til å gå tilbake i session på den Avanserte organisasjonen i Los Angeles!

Hver dag rundt om i verden deltar mennesker i auditering (Scientology veiledning) for å oppnå åndelig opplysning og frihet. Finn den nærmeste Scientology Kirken, misjonen eller gruppen for å begynne ditt eventyr med auditering.

Scientologister @livet viser Scientologister fra hele verden som blomstrer i livet – personlig, yrkesmessig og åndelig.