Rob er i Scientology Kirken i Los Angeles, klar til å forvandle seg selv for det nye året! Han har potensialet til klarere tenkning og større vitalitet. Og det er den riktige måten å starte det nye året på!

Renselsesprogrammet ble utviklet til å frigjøre individer fra den mentale og åndelige skaden forårsaket av stoff og gifter. Det anvender et opplegg med mosjon, badstue og ernæring, og er tilgjengelig under ekspertmessig supervising i Scientology organisasjoner og misjoner rundt om i verden.

Scientologister @livet viser Scientologister fra hele verden som blomstrer i livet – personlig, yrkesmessig og åndelig.