Mens andre barn i Emilys alder er ute og svømmer eller sykler, lærer hun seg saker om bilmotorer. Denne mektige minimekanikeren reparerer biler mange år før hun får lov til å kjøre en!

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @livet viser Scientologister fra hele verden som blomstrer i livet – personlig, yrkesmessig og åndelig.