Som sangteksten fra den berømte sangen lyder: «They call her second-hand Rosy!» Denne Rosy finner moteperler for seg selv og sitt barnebarn på annenhåndsbutikker. Og med tanke på at hun leser Dianetics 55!, som handler helt og holdent om kommunikasjon, vil hun gjerne fortelle alle om sine funn!

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @livet viser Scientologister fra hele verden som blomstrer i livet – personlig, yrkesmessig og åndelig.