Michael er i Scientology Kirken i Los Angeles klar til å fortsette sitt studium av De avanserte kliniske kursene. Han får en utrolig forståelse av utviklingen av auditering og oppnår dermed evnen til å mestre selve livet.

De avanserte kliniske kursene (ACC-ene) er de fortløpende opptakene av forskning og utvikling med L. Ron Hubbards dyptgående instruksjon og demonstrasjoner for auditører (utøvere av Scientology veiledning). ACC-ene omfatter mer enn 1000 foredrag og 500 skriftlige utstedelser.

Scientologister @livet viser Scientologister fra hele verden som blomstrer i livet – personlig, yrkesmessig og åndelig.