Ashiq får auditering i Scientology Kirken i Tampa. Han har oppdaget at han virkelig har kontroll over så mange ting i sitt liv – spesielt hvilket Livsforbedringskurs han kommer til å gjøre nå!

Finn ut hvordan Scientology kan hjelpe deg med å overvinne vanskeligheter du måtte stå overfor i livet. Scientology Livsforbedringskurs tilbyr praktiske verktøy du kan bruke – virkelige løsninger du ikke vil finne noe annet sted.

Scientologister @livet viser Scientologister fra hele verden som blomstrer i livet – personlig, yrkesmessig og åndelig.