Ungareren Ricsi er på den Avanserte organisasjonen og Saint Hill Afrika, hvor han rocker sin reise oppover Broen. Han står på terskelen til en helt ny tilstand av væren – Opererende Thetan!

Hver dag rundt om i verden deltar mennesker i auditering (Scientology veiledning) for å oppnå åndelig opplysning og frihet. Finn den nærmeste Scientology Kirken, misjonen eller gruppen for å begynne ditt eventyr med auditering.

Scientologister @livet viser Scientologister fra hele verden som blomstrer i livet – personlig, yrkesmessig og åndelig.