Chris mottar auditeringAmerican Saint Hill Organization. I session blir han kvitt ladning – den mentale energien en person samler opp som har en negativ virkning på ham. Og det er å gi Chris tilbake kontroll over livet!

Hver dag rundt om i verden deltar mennesker i auditering (Scientology veiledning) for å oppnå åndelig opplysning og frihet. Finn den nærmeste Scientology Kirken, misjonen eller gruppen for å begynne ditt eventyr med auditering.

Scientologister @livet viser Scientologister fra hele verden som blomstrer i livet – personlig, yrkesmessig og åndelig.