Denise er ekstremt lykkelig over å være på den Avanserte organisasjonen i Los Angeles for gradueringen! Hun er stolt over nettopp å ha fullført Nye OT V og håper at alle kommer til gradueringen for all inspirasjonen den gir!

Hver dag rundt om i verden deltar mennesker i auditering (Scientology veiledning) for å oppnå åndelig opplysning og frihet. Finn den nærmeste Scientology Kirken, misjonen eller gruppen for å begynne ditt eventyr med auditering.

Scientologister @livet viser Scientologister fra hele verden som blomstrer i livet – personlig, yrkesmessig og åndelig.