Diana er i Scientology Kirken i Los Angeles og studerer Vitenskapen om overlevelse. Når hun beskriver kurset, har hennes superlativer blitt til den rene vitenskap, og begynner med «det er utrolig, det er forbløffende!»

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @livet viser Scientologister fra hele verden som blomstrer i livet – personlig, yrkesmessig og åndelig.