Rick er klar til Renselsesprogrammet i Scientology Kirken i Los Angeles. På dette nøyaktig planlagte regimet er Rick i stand til å befri kroppen sin fra oppsamlede giftstoffer og oppdage de revitaliserende virkningene for åndelig fremgang.

Renselsesprogrammet ble utviklet til å frigjøre individer fra den mentale og åndelige skaden forårsaket av stoff og gifter. Det anvender et opplegg med mosjon, badstue og ernæring, og er tilgjengelig under ekspertmessig supervising i Scientology organisasjoner og misjoner rundt om i verden.

Scientologister @livet viser Scientologister fra hele verden som blomstrer i livet – personlig, yrkesmessig og åndelig.