Rubén er veldig begeistret over å komme tilbake til sin lokale Scientology Kirke i Tampa. Og selv om han har på seg et munnbind (selvfølgelig!), er det ingenting som skjuler at han smiler fra øre til øre. Han fortsetter sitt studium av Grunnsteinene – de grunnleggende verkene i Dianetics og Scientology.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.