Galina er en pianist som arbeider for en musikklærerskole. Men hun har nylig spilt en annen melodi siden hun må undervise hjemmefra. En av Galinas inspirerende kilder for å lage musikk på en vellykket måte, og en oppmuntring til å øve, er forskriften «Vær kompetent» i Veien til lykke.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.