SANNHETEN OM STOFF:
VIRKELIG OPPLYSNING OM STOFF

Hvert 12. sekund vil neste skolebarn begynne å eksperimentere med ulovlige stoff for første gang – en ubehagelig påminnelse om hvor utbredt stoffmisbruk er blant unge.

For å bekjempe denne epidemien har Scientology Kirken sponset den største ikke-statlige forebyggende informasjonskampanjen mot stoff i verden. Det er endelig bevist at hvis unge mennesker blir gjort kjent med sannheten om stoff – med faktisk informasjon om hva stoff er og hva de gjør – faller antallet av misbrukere tilsvarende. Ifølge statistiske undersøkelser har kampanjen inntil nå forebygd omkring 500 000 unge menneskers rekreasjonsbruk av stoff – eller det som verre er.

Det kan og skal imidlertid gjøres mye mer. David Miscaviges opprinnelige initiativ garanterte at kampanjens pedagogiske materialer er til rådighet gratis for alle som ber om dem. Følgelig tilbyr Scientology Kirken publikasjonene (som er allment tilgjengelige data uten referanser til Scientology) til likesinnede sammenslutninger mot stoff, statlige institusjoner, borgergrupper og skoler. Disse materialene omfatter en serie på 13 informative hefter – Sannheten om stoff – som dekker de mest utbredte narkotiske stoffene og opplyser unge mennesker på en direkte måte om de faktiske virkningene av narkotika.

Det finnes også en studieveiledning, en aktivitetsmanual og materialer for lærere til bruk i klasserommet. Disse materialene gir lærere, politimyndigheter og lokale grupper effektive verktøy til å opplyse unge og gi dem muligheten til å treffe de riktige beslutninger angående stoff.

Endelig er det en nylig utgitt 90-minutters dokumentarfilm til å supplere Sannheten om stoff-heftene. Hvert avsnitt i filmen gir en grundig innsikt i hvert stoff, og det er fortalt av mennesker som selv har overlevd stoffavhengighet.

Alt i alt representerer Stoffri verden-kampanjen et enormt skritt i retning av å oppdra en generasjon som vil forbli fri fra narkotikaavhengighetens virkninger.