MENNESKERETTIGHETER:
Å UNDERVISE I TOLERANSE OG FRED

Idet han visste alt om L. Ron Hubbards formaninger til nasjonale regjeringer om å håndheve de fundamentale menneskerettighetene og å overholde de 30 artiklene i Verdenserklæringen om menneskerettighetene, inspirerte David Miscavige til iverksettelsen av Scientology Kirkens menneskerettighetskampanje.

Et sentralt punkt i vår tro i Scientology er en overbevisning om at hele menneskeheten er berettiget til umistelige rettigheter. Så i over 50 år har scientologer forsvart prinsippene fra Verdenserklæringen om menneskerettighetene.

I dag støtter Scientology Kirken den største ikke-statlige informasjonskampanjen for å gjøre Verdenserklæringen om menneskerettighetene kjent verden over.

Kirkens menneskerettighetsinitiativ sponser grupper og aktiviteter, og den deler ut sine materialer til personer, grupper og regjeringsorganer i 93 land. Dette omfatter:

  • Heftet Hva er menneskerettigheter? og offentlige informasjonsfilmer som informerer unge og voksne om de 30 artiklene fra Verdenserklæringen om menneskerettighetene i et språk som enhver kan forstå.
  • En studieveiledning, en aktivitetshåndbok og et sett med undervisningsmaterialer som gir lærere, menneskerettighetsgrupper og myndigheter effektive redskaper til å undervise unge og voksne i sine menneskerettigheter.
  • En ledsagende dokumentarvideo, Historien om menneskerettighetene, som supplerer de offentlige informasjonsfilmene og heftene og undervisningsmaterialene, som et ytterligere redskap til å skape en universell bevissthet om og respekt for menneskerettighetene.