SCIENTOLOGYS FRIVILLIGE PRESTER:
YTER HJELP HVOR OG NÅR DET ER BRUK FOR DET.

Som en reaksjon på den tiltagende kriminaliteten og volden på slutten av 1960-årene og begynnelsen av 1970-årene grunnla L. Ron Hubbard programmet med de Frivillige prestene. Det ble utviklet for å tilby praktiske redskaper til å skape forståelse og medfølelse. Disse redskapene var dessuten spesielt utviklet til å bli anvendt av så vel scientologer som ikke-scientologer. Slik ble det skapt en bred bevegelse av folk fra alle samfunnslag som var fast besluttet på å gi praktisk hjelp til andre mennesker overalt i verden. Gjennom de siste 30 årene har Scientologys Frivillige prester ytt nødhjelp i 128 katastrofeområder av det verste slaget.

Skjønt ingen kunne ha forutsett voldsomheten da samfunnets sosiale ferniss ble revet bort den 11. september 2001, innså David Miscavige klart at tiden var inne for at scientologene doblet sine anstrengelser på å hjelpe sine medmennesker. Det nå legendariske internasjonalt utstedte direktivet hadde overskriften «Det er på tide å våkne!» Det inspirerte til en utrolig vekst i programmet for de Frivillige prestene. Den 11. september 2001 var det 6000 Frivillige prester på verdensplan. I dag er de blant de mest anerkjente uavhengige nødhjelpsorganisasjonene i verden, med over 200 000 Frivillige prester på tilkallingsvakt internasjonalt.

Scientologys Frivillige prestene lukker ikke øynene for smerte, ondskap eller urettferdigheter i tilværelsen. Scientologys Frivillige prester er mennesker som hjelper sine medmennesker på frivillig basis ved å bringe formål, sannhet og åndelige verdier tilbake i andres tilværelse. De Frivillige prestene lever etter mottoet: «Det kan gjøres noe med det.»