DAVID MISCAVIGE

FREEWINDS
SCIENTOLOGY-RELIGIONENS TILFLUKTSSTED TIL SJØS

Den fullt ut digitale broen på Freewinds med sitt state-of-the-art Kelvin Hughes radar system, og dets panoramavinduer som gir en 360-graders utsikt.

Freewinds begynte å tjene Scientology Kirken som et religiøst fristed i 1988. Det 135 meter lange motorfartøyet tilbyr et distraksjonsfritt miljø hvor kirkens medlemmer kan studere og oppleve det høyeste nivået av åndelig veiledning som er tilgjengelig i Scientology-religionen.

Etter skipets første 20 år i tjeneste, gjennomgikk det en full ombygging og restaurering.

Ombyggingen ble den største i skipets historie. Det var langt mer enn en kosmetisk oppgradering, og skipet ble kledd av fra for til akter, fra under vannlinjen til skorsteinene – alle seks dekk. Resultatet var et totalt ombygd, teknologisk avansert fartøy – det ideelle religiøse fristed med henblikk på levering av religiøse tjenester.

I juni 2008 var David Miscavige sammen med både den nåværende og den tidligere statsministeren for De nederlandske Antillene i Freewinds’ hjemhavn på Curaçao for å døpe Freewinds på ny på hennes 20-årsdag og for å feire hennes jomfrureise som et fullstendig renovert fartøy.