INDIVIDUELL STUDERING

Scientology-trening gjør det mulig for studenten å gå fram i sitt eget tempo. Hvert kurs følger det som kalles et kontrollark, dette er enda en nyskapning i studieteknologien og er utviklet av Hubbard. Et kontrollark er et middel til å arrangere og framlegge emnets materiale på en trinnvis måte for å lette innlæringen. Et kontrollark angir rekkefølgen som skal følges for det som studeres og for de praktiske øvelsene.

Materialet på et Scientologikurs består av bøker, andre utgivelser, filmer og båndinnspilte foredrag av L. Ron Hubbard. De står på kontrollarket, og studenten studerer dem i den angitte rekkefølgen. Studenten går fra ett trinn til det neste når han er klar for det. Det er ikke noen som «kommer på etterskudd», og det ventes ikke at man blindt skal godta kursets data eller andre lignende ydmykelser som altfor ofte forekommer i det etablerte skolesystemet. Et Scientology-kurs er bare til for studenten, og det er studentens egen økte kunnskap som forteller om hans framgang underveis.

Siden vekten legges på utføringen og ikke på studium for studiets egen skyld, kommer studenten snart til å arbeide sammen med andre studenter på kursets praktiske del. Studenter studerer sammen for å bli eksperter i det de har lært, og en atmosfære av gjensidig assistanse preger kursrommet.