HVORDAN TRENES SCIENTOLOGER?

I sin forskning gjorde L. Ron Hubbard mange framskritt i hvordan man mest effektivt kan utdanne folk. Disse framskrittene anvendes i dag i forbindelse med Kirkens kurs. Hubbard isolerte de grunnleggende faktorene i innlæringsprosessen og satte dem i system i form av en studieteknologi. Studieteknologien er en selvstendig disiplin og kan anvendes i studiet av ethvert emne. Den brukes i all Scientology-trening, men er like brukbar i studiet av alle andre emner.

Blant de elementene man bare finner i et Scientology-kursrom er supervisoren, som er ekspert i studieteknologi og dyktig til å finne og håndtere alle barrierer og hindringer for forståelse som en student kan komme ut for.

Supervisoren holder ikke foredrag, og tilføyer ikke på noen måte sin egen utlegning av emnet. Dette er et viktig punkt, siden resultatene i Scientology bare oppnås ved å følge teknologien nøyaktig slik den er nedskrevet av L. Ron Hubbard. Emnet er allerede blitt utforsket og gjennomprøvd og virkningen av å anvende det er fullt ut bevist. Muntlige fortolkninger fra lærer til studenter vil uunngåelig inneholde endringer i forhold til den opprinnelige teksten, uansett hvor utilsiktet dette måtte være, og til sist ville effekten av Scientology ha gått tapt. Dette er grunnen til at det gjøres så mye for å sikre at en student bare mottar den uendrede versjonen slik den foreligger skrevet eller inntalt av L. Ron Hubbard selv.

I stedet hjelper supervisoren studenten med å tilegne seg stoffet, mens han hele tiden legger vekt på forståelse og anvendelse. I forhold til tradisjonelle undervisningsmetoder har denne metoden vist seg å gjøre studentene i stand til å forstå mer og bruke det de har lært langt bedre.