FOKUS PÅ ANVENDELSE

Trening er måten å lære Scientology-teknologien på. Teknologi innebærer anvendelse. Det er et sprang fra kunnskap til anvendelsen av denne kunnskapen. Under treningen lærer man å anvende sannhetene i Scientology slik at man kan forbedre tilstander i livet.

Ved utøvelsen av Scientology legges det vekt på anvendelse: hva man nøyaktig skal gjøre for å gjenforene far og sønn, hjelpe en etterlatt ektefelle med å komme over sin sorg eller redde et ekteskap. Andre religioner og retninger oppfordrer til å være fast i troen, snakke ut om tingene og holde hodet høyt. Men vil slike råd, uansett hvor velmente de er, virkelig hjelpe?

Når en student går i gang med et Scientology-kurs om hvordan man forbedrer forholdet mellom mennesker, vil han faktisk få forståelse av emnet og, like viktig, ferdighet i å anvende sin nye kunnskap.

Et eksempel

La oss for eksempel ta en scientolog som står i den situasjonen at en venn står ovenfor en skilsmisse. En trent scientolog har lært hvorfor et ekteskap – ethvert ekteskap – forliser. Han forstår hvorfor god kommunikasjon mellom ektefeller opphører og hvordan affiniteten minskes. Med denne kunnskapen kan han gjøre noe effektivt for å redde et ekteskap. Han kjenner metodene for å gjenopprette kommunikasjonen mellom en utstøtt ektemann og en bitter kone, og han vet hvordan man gjenoppliver kjærligheten som nesten er sluknet på grunn av ekteskapelige forseelser.

Scientology-trening gir ham det intet annet kan gi ham, nemlig fungerende metoder til å ta seg av situasjoner i det virkelige livet. Et menneske som bare er blitt auditert som preclear, forstår kanskje en del av problemet i sitt eget ekteskap, men han forstår ikke alt, og han har slett ikke ferdighetene til å hjelpe andre til å forstå sine problemer.

Når man beskjeftiger seg med Scientology, vil man uvegerlig også tilegne seg kunnskap gjennom trening i Scientology-prinsippene. Ved å studere emnet gjør man Scientology-filosofien til sin egen og på den måten kan man forbedre sitt eget og andres liv.