CLEARWATER I FLORIDA

SCIENTOLOGER FRA 172 NASJONER ERKLÆRER: VI ER IAS!

30. NOVEMBER 2013

En ridder på en hvit hingst.

Et seremonielt tromme- og sekkepipeorkester.

Mer enn 6500 scientologer som representerer bortimot 50 nasjoner går inn i riddersalen for å feire.

Den årlige IAS-feiringen kastet lys over et år med dynamisk vekst for Scientology og enestående fullførelser av IAS-sponsede humanitære programmer, som nå er i gang i 162 nasjoner.

Og slik var festligheten og prakten som bebudet den 29. årsfeiringen av Den internasjonale assosiasjonen av scientologer (IAS), som fant sted weekenden den 29. november i Clearwater i Florida.

Årsdagen ble feiret bare to uker etter den historiske innvielsen av Scientologys nye åndelige hovedsete og den monumentale utgivelsen av Teknologiens gullalder fase II.

Alt begynte fredag kveld da David Miscavige, styreformannen i Religious Technology Center, henvendte seg til den internasjonale samlingen: «I kjernen av Scientology og i navet av vår verdens rotasjon, der står Den internasjonale assosiasjonen av scientologer. Og fra et globalt perspektiv baner den nå sin vei over 96 000 km gjennom Afghanistan til Island, med et medlemskap som dekker 65 språk og mer enn 200 raser og kulturer i over 172 land på jorden. Alt for å erklære: Vi er IAS!»

Den årlige IAS-feiringen kastet lys over et år med dynamisk vekst for Scientology og enestående fullførelser av IAS-sponsede humanitære programmer, som nå er i gang i 162 nasjoner.

Høydepunktet i feiringen var tildelingen av Den internasjonale assosiasjonen av scientologers Frihetsmedaljer for 2013. Denne årlige prisen blir gitt til de eksemplariske scientologene som kjemper for verdighet og frihet for hele menneskeheten ved å fremme Kirkens større humanitære mål.

De tre Frihetsmedaljevinnerne ble anerkjent, henholdsvis, for å gå i spissen for føderal lovgivning i Mexico, som nå beskytter alle borgere fra psykiatrisk neddoping og brutalitet; for på en effektiv måte å fremme De forente nasjoners Verdenserklæring om menneskerettigheter over hele Taiwan og undervise millioner i deres umistelige rettigheter; og for å redde titusener fra stoffavhengighet i Nepal gjennom Narconon-programmet – med et nå IAS-sponset avvenningssenter for stoffmisbrukere på toppen av Hubbard's Peak, en fjelltopp ved Katmandu i Himalaia, navngitt av Nepal til ære for L. Ron Hubbard. Over 50 tidligere IAS Frihetsmedaljevinnere deltok i weekendens feiringer.

Den neste kvelden samlet tusener av scientologer seg igjen for det årlige IAS Patrons-ballet. (Patron er en hedersstatus som gis til bidragsytere til assosiasjonen.) Denne elegante og høytidelige tilstelningen bød velkommen til historiens største antall IAS Patrons og anerkjente dem for enestående bidrag til IAS-sponsede programmer som fremmer Scientologys mål for en bedre verden.

Deltakerne inkluderte 270 Patrons, 165 Patrons with Honors, 145 Patrons Meritorious, 130 Silver Meritorious, 33 Silver Meritorious with Honors, 76 Gold Meritorious og 17 Gold Meritorious with Honors. I tillegg var det også de eksklusive bidragsnivåene: 52 Platinum Meritorious, 39 Platinum Meritorious with Honors, 29 Diamond Meritorious og de opphøyde nivåene av Patrons Laureate, Excalibur og Maximus.

IAS Patrons-feiringen avsluttet med en konsert med jazzlegenden Chick Corea (IAS Frihetsmedaljevinner) og Stanley Clarke.

_________________

Den internasjonale assosiasjonen av scientologer (IAS), en medlemskapsorganisasjon åpen for alle scientologer fra alle nasjoner, ble dannet i 1984. IAS’ formål er å forene, fremme, støtte og beskytte Scientology-religionen og scientologer i alle deler av verden for å oppnå Scientologys mål, slik de ble formulert av L. Ron Hubbard: «En sivilisasjon uten sinnssykdom, uten kriminelle og uten krig, hvor den dyktige kan ha fremgang og ærlige vesener kan ha rettigheter, og hvor Mennesket er fritt til å heve seg til større høyder.»