OM PROGRAMMET

APPLIED SCHOLASTICS
SITT GLOBALE SENTER FOR

STUDIETEKNOLOGI

Så tidlig som på 1950-tallet ble L. Ron Hubbard klar over svakhetene i utdannelsessystemet. Som svar på denne krisen begynte han å utvikle en faktisk «teknologi» for læring som man kan mestre et hvilket som helst emne med. Disse gjennombruddene innen utdannelse er samlet kjent som Studieteknologi. De gir studenter i alle aldre og utdannelsestrinn en manglende ingrediens i mye av moderne utdannelse – kunnskapen om hvordan man lærer.

Hubbard beskrev hva det faktisk inne­bærer å møte den utdannelsesmessige utfordringen:

«Det høyeste målet med utdanningen i ethvert samfunn er å øke evnene, initiativet og det kulturelle nivået, og dermed samfunnets overlevelsesnivå.»

MER ENN
1000
APPLIED
SCHOLASTICS-
GRUPPER
OPERERER I
72
LAND

På 1960-tallet tillot Hubbard offentliggjort en serie foredrag om forskningen sin i hvordan studere og lære. Så universell var anvendeligheten av disse oppdagelsene, at informasjonen raskt kom i bruk i Scientology-organisasjoner.

De ble også tatt i bruk av lærere i alminnelige klasserom, med rapporter om målbare forbedringer i elevenes læreevne. I 1971 opprettet en skolelærer den første undervisningsorganisasjonen som spesialiserte seg i benyttelsen av Studieteknologien.

Applied Scholastics ble grunnlagt i Los Angeles året etter, engasjert i å arbeide med myndigheter og skoler verden over om generell implementering av denne teknologien.

I mer enn tre årtier var innføringen av Studieteknologi i skoler og på universiteter stort sett en grasrotbevegelse, innledet av pedagoger forent under Applied Scholastics sitt banner. I dag er Applied Scholastics et verdensomspennende nettverk av skoler, programmer og studieveiledningsgrupper.

For å imøtekomme den internasjonale etterspørselen etter Studieteknologi, åpnet Applied Scholastics i 2003 et utdanningssenter med innkvarterings­muligheter ved Spanish Lake nær St. Louis i Missouri i USA. Dette 40 hektar store treningssenteret bare 3 km fra der Mississippi- og Missourielvene går sammen, er det internasjonale hovedkvarteret for Applied Scholastics og den første skolen til Studieteknologien.

Hva er Studieteknologi? Under forskningen sin i emnet oppdaget Hubbard at hovedhinderet for en students evne til å holde på og effektivt å gjøre bruk av data, var fraværet av en teknologi om hvordan studere. Dette inkluderer oppdagelsen av det som er kjent som de tre studiebarrierene. Studieteknologi, eller Studietech som det vanligvis heter, omfatter eksakte metoder til å overvinne disse barrierene. Primærbarrierene er:

Mangel på masse (fysisk gjenstand) av det som blir studert

Hvis en forsøker å forstå funksjonen og operasjonen av en bil, en datamaskin eller et solsystem, er den skrevne teksten og det talte ordet ingen erstatning for selve gjenstanden. Mangel på tingen som knytter seg til ordet, kan hemme all forståelse. Hvis massen til en gjenstand mangler, vil studenten føle seg flattrykt, får ham til å føle seg sammenbøyd, får ham til å føle at det på en måte går rundt for ham, han føler seg på en måte død eller det får ham til å kjede seg.

For steil studiegradient

Når studenten ikke har mestret foregående ferdigheter før han går videre til mer kompliserte eller detaljerte trinn, kan studenten føle en slags forvirring eller fortumlethet (beveger seg eller svaier som om han kunne falle). Denne studiebarrieren blir ofte referert til som «manglende elementære ferdigheter» eller «utilstrekkelig basisteknikk».

Et ikke forstått eller feil forstått ord

Den tredje og viktigste barrieren er det misforståtte ordet. Et misforstått ord er et ord som ikke er forstått eller et ord som er feil forstått. Alt blir helt tydelig tomt etter et ord som man ikke forstår eller har forstått feil. Det kan resultere i at studenten har en tydelig tom følelse, en utkjørt følelse, en «ikke til stede»-følelse, og et slags nervøst type hysteri vil følge etter dette.

MER ENN
135 000
PEDAGOGER
TRENT
AV
APPLIED
SCHOLASTICS

Lærere og administratorer fra offentlige og private skoler, studieveiledere, bedriftskonsulenter og utdanningskonsulenter fra rundt om i verden kommer til Applied Scholastics i Spanish Lake for trening i Studieteknologi. Faglig trening er tilgjengelig både for studenter som bor på og utenfor området, og det tilbys mange kurs som gir studiepoeng for utdypende og videre utdanning.

Spanish Lake tilbyr også en hel liste av kurs og seminarer i spesifikke sider av Studieteknologien, samt kurs i teknikker som setter studenter i stand til å bli mer ansvarlige, selvstendige og i mer stand til å fremme egen sak.

Applied Scholastics har trenet over 135 000 pedagoger fra 42 land, som i sin tur har brakt Studieteknologi videre til millioner av kollegaer og studenter.