VERDENSOMSPENNENDE KATASTROFEHJELP

LANDSMENN GIR HJELP TIL ANDRE LANDSMENN
KATASTROFEHJELP UNDER OVERSVØMMELSEN I PAKISTAN

Da omfattende oversvømmelser traff Indusdalen i juli 2010, var det Pakistans verste naturkatastrofe i manns minne.

1000
FRIVILLIGE PRESTER
fra
HELE
PAKISTAN
svarte på rop om hjelp

En kraftig monsunperiode fikk Indus til å gå over sine bredder, inntil nesten en femtedel av landet var under vann. Monsunene krevet 1700 liv, og 14 millioner ble tvunget til å flykte fra sine hjem.

Da det var vanskelig for frivillige fra andre land å komme inn i landet, ble pakistanske frivillige katastrofehjelpere mobilisert innenfra til å levere nødhjelp i forskjellige regioner – Islamabad i nord, Karachi i sør og Kushab i den sentrale regionen. I og med at de fleste veiene var oversvømte og ufremkommelige, reddet gruppene først familier som var strandet i fjerntliggende leire til unnsetning. De frivillige nådde dem med båter og vadet gjennom vann som nådde dem til brystet for å bringe fram nødforsyninger. De brakte mat, vann, klær og andre nødvendigheter, og de gav assister til de som var skadet og i sjokk.

I et annet område arbeidet den frivillige katastrofehjelpen i lag med en pakistansk hærenhet. De delte ut mat, vann og medisin til tusener i store avsidesliggende flyktningleirer og lærte lederne de grunnleggende assistprinsippene. De organiserte også leirene med sikte på å avverge opptøyer blant de desperate folkene. Den frivillige katastrofehjelpens assistgruppe leverte tusenvis av assister og lærte over 1800 andre å gjøre det samme.

En tjenestemann i Sindh-provinsens justisdepartement uttalte: «Jeg er enig med og er inspirert av mottoet for katastrofeberedskapet, og de har bevist disse ordene gjennom sine handlinger: ’Det kan gjøres noe med det.’ Jeg vet ikke mye om denne teknologien for frivillige, men det er flott å vite og se at disse frivillige er så effektive i å hjelpe ofrene for oversvømmelser. Landet vårt trenger denne ærligheten og dette engasjementet. Jeg setter virkelig pris på deres humanitære innsats. Mange takk.»

En embetsmann fra Sindhs høyesterett skrev: «Ofrene for oversvømmelsene trenger virkelig noen som kan lytte til dem og deres problemer, og det er nettopp hva katastrofeberedskapens assistgruppe gjør. Det blir i høy grad verdsatt.»