SAMFUNNSAKTIVITETER

DET KAN GJØRES NOE MED DET
BRINGER HJELP TIL ALLE

PÅ ET ÅR REISTE
520
FRIVILLIG
PREST-LAG
270 000
KILOMETER
og hjalp
2,1 MILLIONER

Frivillige prester er drevet av et ønske om å hjelpe og styrke andre i katastrofe­situasjoner og når ut til folk gjennom såkalte «kavalkader» (omreisende turneer) som yter assistanse i større byer og avsides lokalsamfunn verden over.

De kommer til verdens hovedsentra – London, Berlin, New York, Los Angeles og Melbourne – men reiser også i Amazonasbassenget og andre steder i Sør-Amerika, det vestlige og sentrale Afrika, India, Sibir, Stillehavsøyene og Australias villmark. Frivillige presters omreisende turneer kommer med hjelp og undervisning til tusener hvert år.

Nasjonale ledere, borgermestere, lovgivere og embetsmenn byr turneene velkommen og deltar ofte i innvielsesseremoniene når Frivillige prester åpner sine karakteristiske gule telt, som tjener som sentrum for det lokale nødhjelpsarbeidet.

Inne i teltene hjelper frivillige prester de interesserte med å løse alle mulige problemer en person kan bli konfrontert med, fra familiekonflikter og utfordringer på arbeidsplassen til læringsvanskeligheter. Informative presentasjoner viser de besøkende på en tydelig måte at løsninger er mulige, og det er seminarer hvor hvem som helst kan lære å anvende disse løsningene på sine personlige faglige og sosiale problemer, og hjelpe andre til å gjøre det samme.

Et eksempel verd å merke seg på de varige virkningene av en omreisende turné, er den transsibirske goodwill-turnéen, som ble gjennomført av Frivillige prester for å bringe hjelp til lokalsamfunn i hele Sibir. Laget med 20 Frivillige prester begynte sin humanitære reise på Jaroslavskij-jernbanestasjon i Moskva i august 2006 og fullførte fire år og ti tidssoner senere i Vladivostok ved Stillehavskysten.

FRIVILLIGE PRESTER når OGSÅ UT til LOKALSAMFUNN HVOR DE UTDANNER TUSENVIS og de SKAPER POSITIVE forandringer i SMÅ OG STORE BYER over hele VERDEN.

Frivillige prester leverte tjenester i alle større byer i hele regionen, og de leverte seminarer og foredrag til enkeltpersoner, familier, grupper og hele lokalsamfunn for å hjelpe dem med hverdagens konflikter og vanskeligheter. De hjalp tusenvis av personer i alle aldre med å bli bedre til å nå sine mål, med å bli gjenforent med sine ektefeller, med å gjenopprette kommunikasjonen mellom foreldre og barna deres, og med å løse problemer og konflikter på arbeidsplassen.

De hjalp enkeltpersoner og lokalsamfunn med å ta fatt på problemene med stoff- og alkoholmisbruk, kriminalitet og umoral, analfabetisme og mangelfull utdannelse.

USELVISK HJELP FOR ALLE LIVETS SITUASJONER TRENING FOR DEM SOM HJELPER ANDRE
Kavalkader med frivillige prester når frem til alle hjørner på planeten, og de bringer praktiske ferdigheter til å forbedre tilværelsen til mennesker på hvert eneste kontinent med.

Det ble dannet lokale grupper med Frivillige prester i hver eneste by som ble besøkt av goodwill-turneen, og de nyutdannede frivillige gikk etterpå i gang med å hjelpe sine egne familier, naboer og lokalsamfunn. Alt i alt hjalp goodwill-turneen skjønnsmessig 6 millioner personer.

Dette er kun et utvalg av responsene: «Vi takker de frivillige prestene – gode og ansvarlige mennesker som alltid kommer for å hjelpe. Vår største takk går til menneskevennen L. Ron Hubbard, en mann som betraktet det som sin største glede å hjelpe andre.»

«En stor takk til de frivillige prestene som med stor entusiasme og flittighet ga 10 seminarer og mange konsultasjoner til vår gruppe og virkelig hjalp oss.»

«Mine kollegaer og jeg selv har funnet løsninger på mange problemer. Seminarene forbedret vår kommunikasjon og forståelse, og vi er nå sterkere som et lag. Jeg kan se vår gruppe forandre seg rett foran øynene mine.»

«De frivillige prestenes profesjonalisme og kompetanse gjorde at vi kunne tilegne oss den viten som de har, og den er svært anvendelig både på arbeidet og i privatlivet for alle som deltok på ene.»

MER ENN
17
MILLIONER
personer
HJULPET AV
FRIVILLIGE PRESTER
VERDEN
OVER

«De frivillige prestene hjalp oss med å lære hvordan man kommuniserer riktig og hvordan vi kan forstå våre familier og kollegaer. ene ble gitt med stor entusiasme, og de inspirerte oss til å forbedre oss selv. Vi takker dere av hele vårt hjerte.»

Liknende resultater rapporteres overalt hvor Frivillige prester står til tjeneste.

I Milano, Italia, holder Frivillige prester er for unge i risikogrupper som er under innflytelsen av kriminelle bander, noe som resulterer i at de unge vinner selvrespekt og selvtillit og velger å avvise bandeliv og vold.

I Pakistan har frivillige etter anmodning fra samfunnsledere drevet gratis skoler for underprivilegerte barn, undervist mer enn 800 elever på ett år og prestert en betydelig heving av lese- og skriveferdigheter.

I Colombia har Frivillige prester etablert et system til å organisere og dra nytte av eksisterende arbeidskraft og materiell til å hjelpe beboerne med å få satt sine hjem og eiendommer i stand igjen etter de stadig tilbakevendende tropiske stormene.

I USA og Canada tilbyr de Frivillige prestenes gule telt personlig hjelp til hvem som helst, og de hjelper ved hundrevis av sportsbegivenheter, messer, og markeder og andre offentlige sammenkomster.