VERDENSOMSPENNENDE KATASTROFEHJELP

MEDFØLELSE OG OMSORG
NEW YORK 9/11

MER ENN
800
FRIVILLIGE
PRESTER
bidro med
130 000
– timer ved –
GROUND
ZERO

De frivillige prestenes katastrofeberedskap ble dannet etter World Trade Center-katastrofen i New York den 11. september 2001.

Få timer etter katastrofen var New Yorks frivillige prester på stedet, og gikk straks i gang med å gi støtte til redningsmannskapet og hjalp med å bringe orden i kaoset. Frivillige prester fortsatte med å ankomme, både fra USA og fra andre land, og til sist var det 800 hjelpere som i ukevis arbeidet døgnet rundt, hele uken, side om side med New Yorks redningsmannskaper.

Frivillige prester gav fysisk hjelp i form av mat, vann, tøy, verktøy og andre nødvendigheter. De gav Scientology-assister – handlinger som foretas for å hjelpe en person med å konfrontere fysiske vanskeligheter – til utmattede politi- og brannfolk som var overveldet av stress, tretthet og sjokk. De gav også åndelig hjelp til dem som hadde mistet venner, familie og kolleger.

Da det var overstått, ble frivillige prester tildelt New Yorks brannvesens tapperhetsmedalje og fikk ros for sin innsats av myndigheter og lokale ledere.

«Som en av dem som med egne øyne så hva som trengtes ved World Trade Center i dagene og ukene umiddelbart etter 11. september, vil jeg gjerne takke dere, Scientology Kirken og de frivillige prestene fra Scientology Kirken. Mange av dere kom langveis fra for å hjelpe oss.

De frivillige prestene arbeidet med stor energi og medfølelse ved Ground Zero, de hjalp til med å lindre den fysiske byrden og mentale belastningen for redningsmannskapene. Organiseringen, omsorgen og målrettetheten hos deres frivillige prester var eksepsjonell. Vi satte virkelig pris på den, og de som fikk hjelp fra dere, vil huske det lenge. Jeg kan ikke takke de frivillige nok.» – Avdelingsleder i New Yorks politi, desember 2001