INTERNATIONAL DISSEMINATION & DISTRIBUTION CENTER

LEVERER LØSNINGER TIL MILLIONER

Da Church of Scientology Internationals Disseminerings- og distribusjonssenter åpnet i 2010, signaliserte det virkelig en ny epoke for Scientology religionen – og en ny kapasitet viet til å levere hele rekken av materialene til verden. Med Disseminerings- og distribusjonssenteret kommer evnen til å produsere hele rekken av kirkens magasiner og andre publikasjoner og å skaffe til veie dissemineringsmaterialer for Scientology Kirker, misjoner og grupper over hele verden.

VIDEO

BILDER

STED
Adresse:
6130 Sheila Street
Los Angeles, CA 90040
USA

Få veiledning