HVORFOR HAR KIRKEN KONFIDENSIELLE SKRIFTER?

Hovedparten av Scientologyskriftene er generelt tilgjengelige for allmennheten og kan leses og studeres av hvem som helst. En svært liten del av skriftene, som har å gjøre med de mest avanserte nivåene av åndelig veiledning, er imidlertid forbeholdt de medlemmene som har fullført de foregående nivåene av åndelig innsikt.

Scientologer er av den overbevisning at man må være skikkelig forberedt – åndelig og etisk – for å kunne motta disse materialene, og at for tidlig eksponering til dem kunne hindre åndelig utvikling. Av denne grunn er opplysningene i disse avanserte skriftene konfidensielle.

Scientology-religionens grunnleggende overbevisninger er offentlig tilgjengelige for hvem som helst. Troen finnes beskrevet i de atten grunnleggende bøkene, med ledsagende 280 foredrag av L. Ron Hubbard, som finnes i hver eneste Scientology Kirke og misjon over hele verden, samt på offentlige biblioteker. I disse referansene skriver og snakker Hubbard om opprinnelsen til universet, spørsmålene vedrørende menneskets forhold til Det høyeste vesen, så vel som Skapelsesteorien (Faktorene) til Scientology-religionen.

Faktum er at Scientology-religionen virkelig inneholder en erkjennelse av tidligere liv, som strekker seg tilbake til tidenes morgen. Scientologer og de som er interesserte i å finne ut om slike saker, lærer om disse sentrale grunnsetningene helt fra starten av i sine Scientology-studier, og oppfordres faktisk til å gjøre det.

Det er ikke uvanlig for en religion å ha konfidensielle skrifter og praksiser. Lignende religiøse praksiser eksisterer for eksempel innenfor jødedommen og hos mormonene.