HANDLER SCIENTOLOGY OM SINNET?

Nei. Scientology handler om individet selv som et åndelig vesen separat og forskjellig fra sinnet.