ER MAN NØDT TIL Å OPPGI SIN INDIVIDUALITET I SCIENTOLOGY?

Nei. Mennesker er unike, til tross for alle problemene og aberrasjonene de har felles. Etter hvert som folk blir viklet ut av stimulus-respons-delen av sinnet sitt, blir de mer seg selv, mer unike, mer individuelle – mer seg selv. Faktisk, å bli mer bevisst og i stand til å uttrykke sin egen unike beingness, blir ikke bare oppmuntret, det er det unngåelige resultatet når man går opp Scientology-broen. Scientology lærer én dessuten å opprettholde ens personlige integritet.