HVA ER SCIENTOLOGY-MENIGHETENS
TJENESTER OG RELIGIØSE SEREMONIER?

Scientology Kirker avholder tjenester som gir medlemmene mulighet for å samles ukentlig i felles religionsdyrkelse.

Scientologer mener at søndagens religiøse tjeneste, som henvender seg til ånden i overensstemmelse med religionens lære, passer godt til deres behov og det gir disse arrangementene en spesiell kvalitet.

Scientology-religionen inneholder også, likt andre trossamfunn, religiøse seremonier som markerer betydningsfulle begivenheter i medlemmenes liv: bryllup, navngivningsseremonier og begravelser. De religiøse seremoniene i Scientology tilfører disse begivenhetene en spesiell kvalitet.