PERSONLIG INTEGRITET
AV L. RON HUBBARD

«Det som er sant for deg er det du selv har observert. Og når du mister det, har du mistet alt.

Hva er Personlig integritet? Personlig integritet er å vite det du vet. Det du vet, er det du vet. Og å ha motet til å vite og si det du har observert. Og det er integritet. Og det finnes ingen annen integritet.

Selvsagt kan vi snakke om ære, sannhet, edelhet, alle disse tingene – disse esoteriske uttrykkene. Men jeg tror de alle ville dekkes meget godt hvis det vi virkelig observerte, var det vi observerte, at vi var omhyggelige med å observere det vi observerte, at vi alltid observerte for å observere. Og ikke nødvendigvis opprettholdt en skeptisk holdning, en kritisk holdning eller et åpent sinn – men absolutt opprettholdt tilstrekkelig personlig integritet og tilstrekkelig personlig tro på og tillit til oss selv og mot til å observere det vi observerer og til å si hva vi har observert.

Ingenting i Scientology er sant for deg med mindre du har observert det, og det er sant ifølge din egen observasjon.

Det er det hele.»

L. Ron Hubbard