SANNHETEN OM STOFF
MULTIMEDIAELEMENTER

Sannheten om stoff-programmet stilles gratis til rådighet for pedagoger i hele verden, i erkjennelse av at løsningen for bruken av stoff er å redusere etterspørselen gjennom opplysning. Når de unge blir lært sannheten om stoff og virkningene deres, har de tendens til selv å bestemme seg for å holde seg borte fra dem.

no.drugfreeworld.org sørger for en hel serie av informasjons- og undervisningsmaterialer, alt tilgjengelig til å ses, lastes ned eller bestilles online.

BESØK NETTSTEDET 

Dokumentaren Sannheten om stoff: Virkelige mennesker, virkelige historier viser tidligere misbrukere, som overlevde avhengigheten sin og nå forteller om det, slik at de unge kan få vite den usminkede sannheten om stoffmisbruk.

BESTILL EN DVD 

Sannheten om stoff-serien, med informasjonsmettede hefter om vanlig misbrukte stoff, opplyser de unge om hva stoff er og hva de gjør.

LES ONLINE 

«DE SA – DE LØY» – disse korte offentlige informasjonsfilmene spilles av i klasserom, på TV og i innkjøpssentre og lufthavner.

SE VIDEO 

Veiledningen for lærere, Sannheten om stoff, høydepunktet i den omfattende informasjonspakken, inneholder læreplaner for et helt semester for elever på ungdomsskole og videregående nivå eller programmer i lokalsamfunnet.

FORESPØRSEL  

«De sa – de løy»- plakater er egnet til å henges opp i klasserom, samfunnshus, politistasjoner og på andre steder.

LAST NED 

OVER
24000
PAKKER
med informasjonsmateriale
DELT UT TIL
PEDAGOGER