RESULTATER FRA IMPLEMENTERING
AV PROGRAMMET

Effektiviteten til Narconon og innvirkningen fra dens aktiviteter er grunnen til at Narconon- programmet nyter respekt og støtte blant politifolk, samfunnsledere, myndigheter, studenter og familier verden rundt.

Narconons avvennings- og utdanningsgrupper finnes på fem kontinenter.

Opp imot 160 offentlige organer og organisasjoner i hele verden har valgt å samarbeide med Narconon om bruken av disse metodene.

Narconon har reddet nær 40 000 misbrukere og undervist flere enn 16 millioner elever.

Narconon Arrowhead har levert internship på stedet til fagpersoner fra 20 forskjellige land og 47 delstater i USA. Narconons rehabiliteringsprogram er offisielt godkjent som college-utdannelse og godkjent som videreutdanning for spesialister i rehabilitering av stoffmisbrukere.

Leveringsmaterialene til Narconon er tilgjengelige på 18 språk.

Narconons stab arbeider med personer av alle raser, et mangfold av religioner og kulturer og et bredt spekter av fagfolk og yrker. Narconon har utdannet ansatte i det filippinske organet for håndheving av lover om narkotika og farlige stoffer, arbeidet med hæren og marinen i Sverige, gitt presentasjoner om rehabilitering og forebygging angående stoffmisbruk ved internasjonale konferanser og arbeidet med politistyrker, byadministrasjoner, forretningsforetak og ungdomsgrupper verden rundt.

Behovet for effektiv rehabilitering av stoffmisbruk er større i dag enn noensinne. For å øke innsatsen ytterligere, har Narconon bygd allianser og partnerskap med ledere i samfunnet, fagpersoner innen feltet helse samt regjeringsorganer rundt om i verden. Det som følger er et eksempel på anerkjennelser og uttrykk for støtte for Narconon-programmet.

MYNDIGHETER

Som formann for Senatets utpekte komite om misbruk av stoff vil jeg gjerne benytte denne anledningen til å takke dere og organisasjonen deres for det arbeidet dere har utført i forbindelse med bekjempelsen av stoffmisbruk. På grunn av hardtarbeidende program hos Narconon og andre tilsvarende organisasjoner, er det en sjanse for at dagens ideal om et samfunn uten stoff en dag blir til virkelighet.

Prestasjonene til Narconon taler for seg selv. Tilbakemeldingsbrev fra folk som har deltatt på programmet indikerer full støtte til Narconon. Narconons unike angrepsmåte å hjelpe stoffmisbrukere ut av avhengighet i raskere enn normalt tempo på er bemerkelsesverdig.

Kampen mot stoffmisbruk må være et forent prosjekt som involverer både offentlige myndigheter og den private sektor. Jeg er stolt over å være forbundet med Narconon og oppfordrer andre til å slutte seg til kampen mot stoffmisbruk. – State Senator, USA

Resultatene dere oppnår er imponerende. Det har vært svært positivt og lærerikt å ha møtt noen av Narconons tidligere klienter, folk som er fri fra avhengigheten sin og har blitt i stand til å vende tilbake til et normalt arbeid og familieliv. – Riksdagsmedlem Sverige

Stoffs svøpe fortsetter å være en av de vanskeligste og viktigste utfordringene som samfunnet ennå har til gode å få bukt med. Denne evig tilbakevendende håpløshetens syklus må ikke fortsette, og bare gjennom enkeltpersoners dedikerte innsats og med organisasjoner som deres kan vi seire i denne kampen. I de siste 25 årene har dere vært aktivt involvert i å hjelpe til med å avverge stoffmisbruk og gi råd og utdanne de personene som har blitt et bytte for den dragende tiltrekningen i ulovlig stoff. Siden deres stifting i 1966 har dere vokst til å inkludere Narconon-sentre i land verden over, et sterkt bevis på at programmene og metodene deres har vist seg å være effektive. – Tidligere guvernør i delstaten California i USA

MEDISINSKE UTØVERE

Narconon har en unik posisjon innen feltet rehabilitering. Det byr misbrukere en relativ smertefri, stoffri avvenning – noe de fleste misbrukere og fagpersoner mener er umulig. Den har utviklet effektive programmer uten kostnad for skattebetalerne, på et tidspunkt hvor det offentlige har investert milliarder av dollar i eksperimentelle tilnærmingsmåter som ikke har gitt bydd på tilfredsstillende løsninger. – Lege, stoffavvenningsspesialist, USA

Jeg har nå satt nesten 4000 enkeltmennesker gjennom Hubbards avgiftningsprogram. Jeg kan uten en tvil si at det virker. Det er fremdeles den eneste behandlingen som retter seg mot virkningene av akkumulerte giftstoffer. Og det finnes ikke noe annet i horisonten. – Lege, USA

Under arbeidet mitt har jeg hatt muligheten til å selv observere resultatene av Narconons Nytt liv avgiftningsprogram, og har funnet dem å være intet mindre enn mirakuløse. Gjennomgangstemaet de som har fullført programmet uttrykker, er at de ikke lenger er besværet av kjemikalier som stengte av for livskraften deres. De gir uttrykk for økt mental klarhet og nytt håp for fremtiden. Etter fullføring av programmet lever de en lykkeligere, sunnere og mer produktiv tilværelse. – Lege, USA

VI HAR FUNNET INFORMASJONEN OG RESSURSENE DERES om RESULTATENE OG PÅVIRKNINGENE AV STOFF å være UVURDERLIGE og LETTE Å FORSTÅ.

Jeg har virket som medisinsk konsulent for Narconon-programmet i 15 år. I det siste tiåret har jeg studert de resultater som er oppnådd gjennom bruken av en avgiftningsmetode utviklet av L. Ron Hubbard, som anvender vitaminer, saunabad og mosjon som en del av Narconon-programmet. Narconons klienter, med en fortid med moderat til ekstremt tungt stoffmisbruk, viser en markant forbedring i å være til stede, kunne tenke klart og i vanlig helsetilstand etter å ha gjennomgått programmet. De fleste melder også om en markant reduksjon av trangen til stoff eller alkohol. Offentliggjorte vitenskapelige studier av metoden har vist at det lykkes å minske konsentrasjonen av en rekke giftstoffer og forurensninger i kroppens vev, og jeg anbefaler kraftig dens fortsatte bruk som et effektivt verktøy i behandlingen av avhengighet. – Lege, Canada

Jeg har i mange år beskjeftiget meg med den vanskelige oppgaven å rehabilitere stoffmisbrukere. Jeg har undersøkt en rekke rehabiliteringssystemer grundig og har kommet frem til at vi er i besittelse av et fullt fungerende program gjennom Narconon.

I en studie fra Spania, utført av et uavhengig sosiologisk forskningsinstitutt, fremgår det at 78 prosent av dem som hadde fullført programmet stadig var stoffrie to år etter. I en annen studie fra Sverige ble det funnet at 80 prosent av de personene som hadde fullført Narconon-programmet stadig var stoffrie fem år etter at programmet var fullført.

Den spanske undersøkelsen viste også at før de begynte på Narconon-programmet, hadde 62,2 prosent begått ran, og 73 prosent hadde solgt stoff. Etter Narconon-programmet falt ran og narkotikahandel til null prosent. Med andre ord, 100 prosent hadde ingen kriminell aktivitet etter programmet.

Igjen og igjen har jeg sett stoffmisbrukere begynne Narconon-programmet og gå derfra stoffrie. – Lege, USA

POLITIMYNDIGHETER

Narconon-programmet tar misbrukere av stoff uten bruk av noen erstatningsstoffer. Det betyr veldig mye at man har et program som fjerner avhengighet av stoff i samfunnet, bringer familier nærmere sammen og håndterer kriminalitetsproblemet i gatene. Jeg støtter Narconon-programmet og oppfordrer også deg til å gjøre det. – Leder for spesialstyrke i politiet

Jeg vil klart anvende det jeg har lært, i mine fremtidige studier og i mine foredrag på skoler. Det er for meg ingen hindringer mer for å klare meg bra fremover, takket være Narconons Livsforbedringskurs. Jeg vil råde alle mine øvrige kollegaer til å delta på dette kurset. Fortsett det gode arbeidet. – Politiinspektør, Sør-Afrika

SAMFUNNSLEDERE

Jeg skriver dette brevet basert på fire år som anklager i narkotikasaker for Det føderale justisdepartementet og 13 år som dommer i denne provinsdomstolen. En av de svært få fungerende organisasjoner som lykkes med å avvenne og rehabilitere heroinmisbrukere, mener jeg er Narconon. All støtte som denne gruppen kan få fra det offentlige, er etter min oppfatning vel fortjent. – Provinsdommer, Canada

Med programmet deres har dere igjen hjulpet foretaket mitt med å berge en svært verdifull ansatt med et stoff eller alkoholproblem. Det skjer sjelden i vårt firma, men når det skjer er vi glade for at dere er der. Denne personen var en tekniker som kjente jobben sin godt, men hadde begynt å ødelegge arbeidsforholdet sitt grunnet et alkoholproblem og senere et stoffrelatert problem. Derfor, før det gikk ut over kvaliteten, sendte vi ham til Narconon. Problemet hans forsvant og kvaliteten og tilstedeværelsen av ham selv er der igjen. – Foretaksleder