OM PROGRAMMET

RESSURSSENTER FOR ONLINE-UNDERVISNING
INTERAKTIVE INTERNETTSIDER

Youth for Human Rights og United for Human Rights sine undervisningsplaner i digital form inkluderer leseplaner og midler til å lære andre om menneskerettigheter i både virkelige og virtuelle klasserom.
2,3
MILLIONER
– besøk hos –
humanrights.com og youthforhumanrights.org
HVERT
ÅR

Både United for Human Rights og Youth for Human Rights International opprettholder interaktive internettsider med hele samlingen av hjelpemidler, som er tilgjengelige på 17 språk.

Alle heftene om menneskerettigheter, de offentlige informasjonsfilmene samt filmen Historien om menneskerettighetene, kan lastes ned eller bestilles online. På Internettsidene finnes det et interaktivt virtuelt undervisningssystem til bruk for alle som enten underviser i eller selv lærer seg grunnleggende menneskerettigheter. Nettsidene gir også retningslinjer for hvordan man trinn for trinn starter en lokalavdeling eller går inn på et kompaniskap med Youth for Human Rights eller United for Human Rights. Samlet blir disse internettsidene benyttet av 1 million besøkende hvert år. Materialer som er tilgjengelige online omfatter:

■ Heftet Hva er menneskerettigheter?

■ Heftet Historien om menneskerettighetene

«30 Rights, 30 Ads» offentlige informasjonsfilmer

Dokumentarfilmen Historien om menneskerettighetene

Sentrale dokumenter om menneskerettigheter, opplistinger av mange menneskerettighetsressurser og beretninger om de som har kjempet for menneskerettigheter gjennom tidene

En anmodning om menneske­rettigheter som alle kan signere, som ber om at styresmakter pålegger skolene å undervise i menneskerettigheter

Undervisningspakkene Youth for Human Rights og Gjør menneskerettighetene til virkelighet

De digitale undervisningsplanene fra YHRI og UHR stiller både leseplaner og hjelpemidler til rådighet. Enhver lærer kan melde seg på online og skape sitt eget virtuelle klasserom og lede et fullt undervisningsprogram, med alle elevoppgavene gjort direkte på internettsiden og hvert element omdannet til en applikasjon som kan lastes ned til mobile innretninger.

Som med både UHR og YHRI sine publiserte materialer, er disse online ressursene gratis.