Avstanden mellom Wen Hsuans hjem i Taiwan og Australia er riktignok stor, men hun tar reisen uten bekymringer. Grunnen? Hun er nå på Soloauditørkurset i den Avanserte organisasjonen og Saint Hill i Sydney og gjør åndelige sjumilsskritt.

Hver dag rundt om i verden deltar mennesker i auditering (Scientology veiledning) for å oppnå åndelig opplysning og frihet. Finn den nærmeste Scientology Kirken, misjonen eller gruppen for å begynne ditt eventyr med auditering.

Scientologister @livet viser Scientologister fra hele verden som blomstrer i livet – personlig, yrkesmessig og åndelig.