Mens Viktoria spaserer forbi Tivoli i sentrum av København, har hun en hemmelighet. Hun opplever mirakler på den Avanserte organisasjonen og Saint Hill Europa. Og siden hun har røpet hemmeligheten, inviterer hun alle til å gjøre henne selskap!

Oppdag Scientology Verktøy for livet i 19 gratis online-kurs fra Scientology Håndboken, tilgjengelige på 17 språk.

Scientologister @livet viser Scientologister fra hele verden som blomstrer i livet – personlig, yrkesmessig og åndelig.