Tony er en kunstner som kom til American Saint Hill Organization fra sitt hjem i Wisconsin. Mellom auditeringssessioner studerer han Kongressen som fokuserer på leksjonen: «Ikke tenk. Se!» Og ved å følge det datumet ser livet temmelig bra ut for Tony!

Kongressene er spesielle foredragsserier der L. Ron Hubbard kunngjorde hvert banebrytende gjennombrudd i Dianetics og Scientology. Siden disse foredragene ble overvært av erfarne Scientologister og folk som emnet var helt nytt for, blir alle invitert til å lytte til Kongressene.

Scientologister @livet viser Scientologister fra hele verden som blomstrer i livet – personlig, yrkesmessig og åndelig.