Toni er på den Avanserte organisasjonen i Los Angeles, et sted hun anser som sitt «andre hjem». Da hun kom hit, trodde hun aldri at hun kunne oppnå så mye kunnskap og bevissthet, men det har hun. Og det har sendt henne rett opp til skyene!

Hver dag rundt om i verden deltar mennesker i auditering (Scientology veiledning) for å oppnå åndelig opplysning og frihet. Finn den nærmeste Scientology Kirken, misjonen eller gruppen for å begynne ditt eventyr med auditering.

Scientologister @livet viser Scientologister fra hele verden som blomstrer i livet – personlig, yrkesmessig og åndelig.