Tina skal straks gå for mer auditering på den Avanserte organisasjonen i Los Angeles. Hun har en fantastisk følelse av frihet, og hun er klar til å ta den til det neste nivået!

Hver dag rundt om i verden deltar mennesker i auditering (Scientology veiledning) for å oppnå åndelig opplysning og frihet. Finn den nærmeste Scientology Kirken, misjonen eller gruppen for å begynne ditt eventyr med auditering.

Scientologister @livet viser Scientologister fra hele verden som blomstrer i livet – personlig, yrkesmessig og åndelig.